Cyklus Re:public art

Blok 3: Umělecký aktivismus: Prostor neshody

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Milan Mikuláštík: Kritické umění

Krátký exkurz do historie angažovaného a aktivistického umění, culture jammingu, guerilla artu a dalších příbuzných disciplín. Umění versus společnost. Lartpourlart fuck off.

Milan Mikuláštík (*1975) – intermediální umělec, kurátor výstav a publicista. Vystavuje od roku 1995. Působí v umělecko-aktivistické skupině Guma Guar a uskupení MINA. Pracoval jako redaktor kulturní přílohy Reflexu. Poté krátce působil jako kurátor Galerie NoD. Od roku 2009 pracuje jako kurátor Galerie NTK.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace