Realizace projektu Čtení místa je financována dotací z Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011.

Hlavní organizátoři projektu:
FaVU VUT v Brně, www.ffa.vutbr.cz
FA VUT v Brně, www.fa.vutbr.cz

Spolupráce:
SPKH, o. s., www.spkh.cz

Činnost SPKH podporují:
Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Brno

Partner projektu:
Dům umění města Brna, www.dum-umeni.cz

Mediální partner:
Artalk.cz