Cyklus Re:public art

Blok 1: Funkce a podoby veřejného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Tomáš Hladík a Jana Kořínková: KOMOBRNO: mapování stavu

Dvojice amatérských badatelů a nadšenců předvede výsledky výzkumu brněnské socialistické
(tzv. komo – pracovní název) plastiky probíhajícího od roku 2007. Prezentace je zaměřena především vizuálně, tj. na představení rozsáhlé fotodokumentace pořízené během let 2007–2010. Důležitost tohoto dokumentačního projektu potvrzuje i přibývající počet nenávratně ztracených děl.

Mgr. Tomáš Hladík – absolvent oboru Geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, profesí geotechnik; amatérský dokumentátor uměleckých děl komunistické éry ve veřejném prostoru, externí spolupracovník občanského sdružení SPKH

Mgr. Jana Kořínková – absolventka Katedry anglistiky a amerikanistiky a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; členka občanského sdružení SPKH

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace