Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Viktor Čech: Videokempy

Videokemp je jednodenní akce, na níž je vystavována současná umělecká tvorba v rámci specificky definovaných pravidel. Je zaměřen na prezentaci děl ve formě videa a skládá se ze stanů jednotlivých umělců vytvářejících dohromady „kemp“. Zvláštní forma této akce vyvolává řadu otázek. Její celková podoba může působit jako jistá forma kolektivní instalace či happeningu, interiéry jednotlivých stanů pak poskytují do jisté míry autonomní prostory k prezentaci jednotlivých děl. Umístění Videokempu ve veřejně přístupných parcích naznačuje možnost řadit jej mezi „umění ve veřejném prostoru“, nicméně specifická forma na zabraném místě vzniklé komunity tvořené přítomnými umělci i z vnějšku vstupujícími diváky nabízí možnost uvažovat nad ním jako nad jistou autonomní enklávou. Složitá struktura této zdánlivě prosté akce nabízí možnost diskuse nad veřejným a soukromým, nad hranicemi umělecké komunity, nad specifičností a účelovým využitím média i řadu dalších otázek, které budou na přednášce řešeny také ve vztahu k širšímu kontextu současného umění.

Mgr. Viktor Čech − spolukurátor Videokempu jinak působící jako nezávislý kurátor a kritik. Autor kurátorských projektů v galeriích u nás i v zahraničí, podílel se na kurátorském vedení několika výstavních prostor v Praze (Karlín Studios, Galerie ve sklepě, Altán Klamovka). Studuje doktorský program na VŠUP v Praze.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace