Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Hana Vorlová: Kukačka: instalace, intervence, infiltrace

KUkačKA je tvůrčí platforma využívající potenciálu urbánního prostoru. Vstupuje do něj a v intencích hnízdního parazitismu si jej podmaňuje, využívá nebo s ním jen prostě koexistuje. Recipročně však nabízí nový pohled na věci, prostředí i situace, které nám svou neměnností zevšedněly. KUkačČINA vejce metamorfují do podoby instalací, site-specific objektů, video/sound artu, soch, stick artu a dalších výrazových forem. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Existence těchto podstrčených „klenotů“ je pouze dočasná, zanedlouho své hnízdo znovu opustí.

Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. – historička umění, spolukurátorka projektu KUkačKA (spolu s Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným), který je ostravskou platformou negalerijní prezentace současného umění. Působí na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace