Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Silvie Šeborová: Amébní organismus negalerií

Pro poslední pětiletí je charakteristické přibývání tzv. negalerií – výstavních prostorů nacházejících se ve výkladních skříních, vitrínách, či na různých bizardních místech. Mnohé ze zajímavých projektů, které lze za negalerie označit, již bohužel také zanikly, současná negalerijní výstavní scéna je tudíž stále se měnícím organismem. Přednáška se zaměří na nové „negalerie“, připomene významné projekty a naláká na některé z dalších prezentací, které se budou vybraným negalerijním prezentacím věnovat podrobněji.

Mgr. Silvie Šeborová – kritička a kurátorka současného umění, zajímá se o netradiční způsoby prezentace umění. V letech 2004–2007 pracovala jako externí lektorka v MG, v letech 2007–2010 jako kurátorka pro edukační činnost tamtéž. V roce 2008 založila internetový server artalk.cz, který v současné době vede. Externě spolupracuje s redakcí Art+Antiques.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace