Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Lenka Sýkorová: Netradiční kurátorství aneb non-stop galerie

První část přednášky se soustředí na představení kurátorských projektů Lenky Sýkorové v galerii Altánu Klamovka v Praze, které byly v přímé interakci s náhodnými kolemjdoucími a svou intervenční formou zasahovaly do blízkého parku Klamovka. Druhá část se zaměří na prezentaci projektu Action Galleries /více na www.actiongalleries.info/, který mapuje nezávislou galerijní scénu především v České republice za poslední dekádu. Prezentace projektu se zacílí na galerie neustále otevřené ve veřejném prostoru, tzv. non-stop galerie.

Mgr. Lenka Sýkorová − kurátorka a kritička současného umění. Kurátorka výstavního prostoru Altán Klamovka v Praze od roku 2004; od roku 2009 přednáší současné umění na FaVU VUT v Brně a na FUD UJEP v Ústí nad Labem, autorka projektu Action Galleries mapujícího nezávislou galerijní scénu u nás.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace