Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Michal Koleček: Poznámky k místům: příklady participačních uměleckých intervencí do veřejného prostoru

Přednáška představí a okomentuje příklady intervenčních uměleckých děl, která byla realizována v rámci výstavních projektů PUBLIC DISTRICT, PUBLIC DREAMS a THE ART OF URBAN INTERVENTION ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem v letech 1999–2011. Přednáška bude rovněž doplněna exkurzem do výstavního projektu Geschichte(n) vor Ort, který proběhl jako součást programu Kunst im Öffentlichen Raum v letech 2005–2006 ve Vídni. Na všech výše uvedených projektech se autor přednášky aktivně podílel, a to v pozici jejich kurátora.

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. – historik umění, pedagog, kurátor. Dlouhodobě se věnuje socializaci současného výtvarného umění a zejména kurátorské praxi, autor celé řady uměleckých monografií a studií. Byl kurátorem sbírky moderního a současného umění v NG, v současné době působí jako docent na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace