Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Umakart v akci

Galerie Umakart funguje od roku 2008 ve výkladním okně poblíž zastávky Antonínská na Lidické ulici. S nápadem na její vznik přišla Karin Písaříková, o její chod se v současnosti starají studentky FaVU Kateřina Olivová a Tereza Rullerová. Umakart se soustředí na prezentaci mladých brněnských umělců, představil ale i japonský videoart a aktuálně zde probíhá výstava videoartu italského.

Fotodokumentace