Cyklus Re:public art

Blok 1: Funkce a podoby veřejného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Marcel Fišer: Hodnota díla

Umělecká díla ve veřejném prostoru jsou ohrožena více než jiná, a to nejen obyčejným stárnutím, povětrností či vandaly, ale často – a mnohem více – i samotnými vlastníky, kteří v nich mnohdy nevidí žádnou hodnotu. Ale v čem vlastně spočívá hodnota díla? Obecně vzato se odvíjí od dvou navzájem souvisejících věcí: jeho významu, konstruovanému umělecko-historickou reflexí, a jeho peněžní hodnoty, kterou vytváří umělecký trh. Obě věci jsou zároveň velmi relativní a mění se v čase. Lze vůbec na dílo ve veřejném prostoru, které z podstaty nelze prodat, pohlížet z tohoto úhlu? A jaké jiné kvality může dílo – často vyjadřující ideologii určité doby – veřejnosti a veřejnému prostoru skýtat? Tato akademická otázka má zároveň velmi důležité konsekvence – například při odstraňování „přežité“ normalizační plastiky, nebo ve způsobu, jak zacházet s pomníky minulých režimů.

Mgr. Marcel Fišer – ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace