Cyklus Re:public art

Blok 1: Funkce a podoby veřejného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Radek Horáček: Univerzita jako sochařská zóna?

Radek Horáček se ve své přednášce zabývá otázkou, co reprezentuje socha ve veřejném prostoru. Analyzuje, zda je dobré, že se Brno věnuje sochám a jestli je Masarykova univerzita vhodným místem pro sochu. Hlavním tématem je sochařská sbírka Masarykovy univerzity, přednáška se však okrajově dotkne i otazníků kolem kvality určitých děl a nesouhlasu, jenž někteří akademici k sochám chovají.

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. – vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přednášející na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace