Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Sylva Poláková: Pohyblivý obraz ve veřejném městském prostoru

Převoditelnost jakéhokoli média na digitální kód umožňuje médiím na jedné straně expandovat, na druhé straně však současně oslabuje jejich tradiční statut. Film, či obecněji pohyblivý obraz, je jedním z nejvlivnějších a nejužívanějších interfejsů digitálního kódu. Filmová zkušenost se díky tomu tříští, ale zároveň reinkarnuje do nových podob a na nových místech včetně městského veřejného prostoru.

Mgr. Sylva Poláková – od roku 2006 je interní doktorandkou Katedry filmových studií FF UK. Zabývá se konvergencemi pohyblivého obrazu a architektury ve veřejném prostoru. Od roku 2010 je také členkou řešitelského týmu mediabaze.cz, který se zaměřuje na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace