Cyklus Re:public art

Blok 1: Funkce a podoby veřejného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Fedor Blaščák: Verejny priestor-politika-umenie

Otázka znie, či existencia umelcovej agendy robí z jeho snaženia automaticky politický podnik? „Všetci umelci reprezentujú určité politické postoje, aj keď ich nechcú otvorene priznať“, myslí si v tejto súvislosti Artur Žmijewski, kurátor 7. berlínskeho bienále (2012), ktorý vo svojej výzve adresovanej umelcom celého sveta ďalej tvrdí, že „realita je štruktúrovaná politikami“, pričom pod „politikou“ rozumie „jazyk spoločných túžob zdieľaných ľuďmi“. To znie zaujímavo, no zároveň nezrozumiteľne. V preklade do jasnejšej a tým pádom tiež oveľa menej uhrančivej podoby dostaneme inými slovami zhruba toto: politika je všetko. Taká téza odrazu vyzerá dosť podozrivo.

Mgr. Fedor Blaščák, Ph.D. – nezávislý filozof a teoretik

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace