Cyklus Re:public art

Blok 3: Umělecký aktivismus: Prostor neshody

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Jiří Ptáček: Umělecký? Aktivismus?

Jak se čeští umělci sžívají s pojmem aktivismus. Jak ho naplňují? Akceptují ho či se mu brání?

Jiří Ptáček (*1975) – kurátor a kritik umění. Působil jako šéfredaktor časopisu Umělec, později jako kurátor Galerie NoD v Praze. Od roku 2009 vyučuje v Ateliéru video na brněnské Fakultě výtvarných umění. V roce 2011 připravuje celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně nazvaný Galerie Mládí . Pravidelně přispívá do odborných periodik a katalogů, vede výtvarnou rubriku časopisu Nový prostor. Uspořádal řadu kolektivních i samostatných výstav v různých galeriích u nás i v zahraničí.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace