Cyklus Re:public art

Blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Blanka Čermáková: Guerilla art aneb Váš podíl na veřejném prostoru

Polemika o využití a zneužití veřejného prostoru, chybějící odvaze prezentovat umění na dosah a estetice street artu v uzavřeném prostoru galerií s ohledem na Mezinárodní festival street artu a graffiti Names nebo výstavu Metropolis v českém pavilonu na Expu v Šanghaji.

Blanka Čermáková – od roku 2006 pracuje na Akademii výtvarných umění v Praze jako kurátor a fundraiser. Je členkou o. s. Trafačka, které spravuje alternativní výstavní a rezidenční prostor v pražských Vysočanech. Kromě pravidelných výročních skupinových výstav Diplomanti v NG se podílela např. na realizaci Mezinárodního street art a graffiti festivalu Names, který se odehrál v Praze roku 2008, byla kurátorkou výstavy Metropolis.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
Fotodokumentace