Hlavní řešitel projektu:
MgA. Milan Houser, děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
houser@ffa.vutbr.cz, +420 541 146 850

Odborný participant a organizační zajištění projektu:
Mgr. Markéta Žáčková, II. ročník doktorského studijního programu, Fakulta architektury VUT v Brně
info@ctenimista.cz, +420 724 918 999